USLUGE

Registraciju privrednih društava, Statusne promjene, Likvidacije, Stečajne postupke, Izradu sistematizacije radnih mjesta za privredna društva…

PROČITAJ VIŠE

Pravni odnosi u privredom poslovanju

Vođenje računovostvenih usluga za mala i srednja preduzeća ( računovodstveni program„EPSILON„ ), Vođenje blagajne preduzeća, Izrada projekcije bilansa…

PROČITAJ VIŠE

Računovodstvo

Savjetovanje pri planiranju, izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, Savjetovanje kod opremanja i uređivanja radnog mjesta, uzimajući u obzir i uslove radne sredine…

PROČITAJ VIŠE

Zaštita na radu

Ulaganje u zaštitu poslovanja predstavlja ulaganje u osnovnu djelatnost. Svjedoci smo sve većih bezbjedonosnih izazova koji dolaze kako unutar same radne i životne sredine tako i spolja…

PROČITAJ VIŠE

Bezbjedonosni konsalting

Postupanje u građansko pravnim stvarima u parničnom postupku( pravno zastupanje, izrada tužbi, žalbi, revizija, u radnim, imovinsko pravnim, naslednim i porodičnim odnosima ), Postupanje u građanskim stvarima u vanparničnom postupku…

PROČITAJ VIŠE

Građansko pravni odnosi

Trpite nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, U cilju zaštite prava djetata, U koliko trpite diskriminaciju po bilo kom osnovu, U koliko pripadate nekoj posebno ranjivoj grupi ( licima lišenim slobode…)

PROČITAJ VIŠE

Besplatna pravna pomoć za posebno ranjive grupe građana

LEGE ARTIS - Kontakt info

+382 (0) 67/444–443